Konzulární ochrana

Pobýváte-li v zemi, která není členem EU, a potřebujete pomoc, jako občan EU máte právo na konzulární ochranu ze strany pracovníků velvyslanectví nebo konzulátu kteréhokoli jiného členského státu (pokud váš členský stát zastoupení v dané zemi nemá).

Pomoc vám poskytnou v situacích, jako je úmrtí blízké osoby, nehoda nebo nemoc, zatčení nebo zadržení, stanete-li se obětí násilného trestného činu, a s repatriací.

Jak se zapojit do tvorby evropské politiky

Občanská iniciativa – i vy určujte směr politiky EU Prostřednictvím evropské občanské iniciativy mohou občané vyzvat Evropskou komisi, aby určitý problém upravila právním předpisem. Iniciativu musí podepsat minimálně 1 milion lidí pocházejících alespoň ze čtvrtiny (tj. v současné době 7) členských států EU.

Aktivní účast na demokratickém životě EU

  • Program Evropa pro občanyVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• – cílem programu je pomoci občanům porozumět principům EU, její historii a evropské rozmanitosti, dále rozvíjet povědomí o právech, která vyplývají z občanství EU a zvýšit demokratickou účast na úrovni EU.
  • Evropská komise pravidelně pořádá veřejné konzultace o plánovaných iniciativách, ke kterým se mohou vyjádřit všichni Evropané.
  • Dialogy s občany – konají se v městech po celé EU, jsou příležitostí k diskusi o palčivých tématech a umožňují politikům naslouchat názorům občanů.
  • Občanský dialog – dialog probíhající mezi Evropskou komisí a organizacemi občanské společnosti specializovanými na různá témata.