Euro jako oficiální měna eurozóny

Euro jako oficiální měna Euro je oficiální měnou 19 zemí Evropské unie, které společně tvoří eurozónu. Zatímco některé země EU do eurozóny zatím nevstoupily, protože dosud nesplnily nutná kritéria, jiné si vyjednaly výjimku (Dánsko a Spojené království) a jednotnou měnu zavést nemusí.

V eurozóně je euro jediným zákonným platidlem. Není-li uzavřena zvláštní dohoda týkající se způsobu placení, jsou věřitelé povinni přijímat platby v eurech.

Strany se rovněž mohou dohodnout, že budou transakce provádět v jiné oficiální cizí měně (např. amerických dolarech). Mohou rovněž souhlasit s tím, že použijí soukromě vydaná „platidla“, jako jsou místní obchodní systémy (např. poukázkové platební systémy) nebo virtuální měny (např. bitcoin).

Na tyto soukromé a obchodní transakce se stále vztahují daňové předpisy, obchodní právo, předpisy o boji proti praní peněz a další obecná pravidla pro obchod s komoditami. Měny, které nejsou oficiálními měnami v eurozóně, se však neřídí měnovým právem.

Status zákonného platidla eurobankovek je stanoven v čl. 128 odst. 1 SFEU a euromincí v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 974/98.